Протефлазид

Какие вещества из применяемых в комплексной терапии являются зарегистрированными лекарственными средствами на территории РФ, других стран

Протефлазид

Сообщение mika » 13 июл 2006, 16:25

ПРОТЕФЛАЗИД®

Протефлазид® - новый противовирусный препарат. Изготовлен из растительного сырья. Содержит в своем составе сумму флавоноидных гликозидов, выделенных из диких злаков Deschampsia caespitosa L. (Щучка дернистая) Calamagrostis epigeios L. (Вейник наземный). Препарат представляет собой жидкость зеленого цвета с характерным запахом и предназначен для приема внутрь и наружного применения. Форма выпуска - капли. Разработчик - НПК «Экофарм», г. Киев. Зарегистрирован в МОЗ Украины в 2001 году. Регистрационное свидетельство № Р.02.01/02777.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Лечение инфекций, вызванных вирусами герпеса (простой герпес, опоясывающий лишай, генитальный герпес, а также герпес другой локализации).

В составе комплексной терапии:
При лечении гепатитов В и С;
ВИЧ-инфекции и СПИДа.

http://www.proteflazid.com.ua/ru/main/
Аватара пользователя
mika
 
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 16:08
Откуда: Киев

Сообщение mika » 13 июл 2006, 16:28

К сожалению, тока на украинском


Застосування нового противірусного препарату Протефлазиду в лікуванні гепатиту C
В.І. Матяш, Т.Л. Власик, В.Б. Шевчук, Л.Г. Василенко, В.П. Атаманюк
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, м. Київ

Протефлазид - активний індуктор альфа-, гамма-інтерферонів, стимулятор неспецифічної активності макрофагальної системи, а також детоксикаційної активності гомеостазу за рахунок відновлювальних метаболічних циклів.

Протефлазид як етіотропний засіб було застосовано у 25 хворих на гострий гепатит С (ГС) на фоні холестатич н ого та цитолітичного синдромів. Тяжкий перебіг мав місце у 8 хворих, середньотяжкий - у 17. Базисна симптоматична терапія включа­ла плазмаферез, глюкозо-сольові розчини, амінокислоти.

На тлі етіопатогенетичної терапії у 80,0 % хворих спостері­гався позитивний вплив на кінетику відновлення функцій печінки, зокрема, на екскреторно-кон'югативну, білковосинтетичну, гемо­статичну. З 2-го тиж. і впродовж 2-х наступних тижнів у 84,0 % хворих прогредієнтно зменшувались рівень білірубіну - з (153,7±6,7) до (43,8±4,5) мкмоль/л, а також, активність АлАТ - з (12,6±1,4) до (3,2±0,5) ммоль(лхгод) і АсАТ - з (2,72±0,3) до (0,88±0,2) ммоль/(лхгод). Нормалізація рівня білірубіну і трансферазної активності у 76,0 % хворих досліджуваної групи наступала в середньому на 4-6-му тиж. лікування. Протефлазид позитивно впливав на білковосинтетичну функцію печінки, вна­слідок чого у 76,0 % хворих на фоні плазмаферезу не спостері­галось зниження рівня альбуміну та фібриногену в крові, а та­кож на інтенсивність запального та автоімунного процесів, через що диспротеїнемія була помірною (без значного підвищення кількості альфа2- та гамма-глобулінів, циркулюючих імунних комп­лексів). Впродовж 3-х тиж. у 88,0 % хворих спостерігалось змен­шення щільності та розмірів печінки на 10-15 %, навіть у випад­ках, коли утримувалась гіпербілірубінемія. Впродовж 2 місяців у 11 із 12 пацієнтів (яким було проведено ПЛР) спостерігалось зниження вірусного навантаження. Протефлазид не викликав дискінетичних та диспепсичних явищ. Комплексна етіопатогенетична дія препарату на біологічні процеси при гепатиті протидія­ла хронізації патологічного процесу (елементи фіброзу в печінці на 3-му місяці лікування у 72,0 % були помірними і спостеріга­лись переважно в перипортальній зоні). Препарат легко переносився хворими, не спричиняв небажаних "інтерфероногенних" ускладнень.

Таким чином, Протефлазид є ефективним противірусним пре­паратом у лікуванні ГС, здатним у комплексі з еферентною тера­пією активно відновлювати стан ураженої печінки, зменшувати вірусне навантаження, протидіяти хронізації патологічного про­цесу. Препарат є пріоритетним для хворих на ГС з автоімунними процесами.
Аватара пользователя
mika
 
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 04 июл 2006, 16:08
Откуда: Киев

Протефлазид часть 2

Сообщение Анастасия » 17 окт 2009, 14:30

Александр Вы что нибудь слышали о противовирусном препарате протафлюзид www.apteka.ua/online/16994
лишнее враг необходимого
Анастасия
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 окт 2009, 00:22
Откуда: москва

Re: Криомелт НМ - правила демонстрационного лечения

Сообщение Homer » 17 окт 2009, 16:03

настя михайловская писал(а):Александр Вы что нибудь слышали о противовирусном препарате протафлюзид http://www.apteka.ua/online/16994
Специально не копался.
Это натуропатический гепатопротектор.
Понимаете, в чем дело. Растений и вообще природных компонентов, которые могут улучшить состояние печени и улучшить работу иммунной системы полно. В мире насчитывается порядка 25000 лекарственных растений. Так как органов и систем у человека меньше, то на каждый из них приходится по несколько лекарственных препаратов. :wink:

Почему этих препаратов нет в продаже?

Потому что лекарственные травы имеют свою территорию выращивания, и фармацевты имеют свою территорию лицензирования. В полосе РФ приняты препараты на основе расторопши, поэтому расторопшевые гепатопротекторы наиболее популярны среди пациентов в России.
На Украине произрастает "Щучка дернистая", которая тоже имеет флавоноиды в своем составе. Это не те флавоноиды, что у расторопши. Но сказать, что один препарат хуже другого я не могу.
Натуропатия, как медицина опосредованного действия, она индивидуальна. Это значит, что если взять 100 пациентов и одним давать "расторопшевые" препараты, другим "щучковые", то буду и там и там те, кому помогло.

Может ли вылечить гепатопротектор от вирусного гепатита?
Надо четко осознавать, что причина вирусного гепатита - не вирус, не нарушения работы печени, а нарушения работы защитных сил организма. Поэтому препараты "гепатопротекторы", в первую очередь монопрепараты, и в первую очередь препараты прямого действия (химические гепатопротекторы) не решают такой задачи.
Разумеется, от любого гепатопротектора есть люди, которые принимая его, получили ПЦР-, только вот здесь надо говорить не о лечении вирусного гепатита при помощи гепатопротектора, а о "последней капле" в таком лечении, о "блокирующем пакете".

Представьте ситуацию. Жил человек, горя не знал. И тут во время профосмотра сдает анализы и узнает о гепатите. Шок, переосмысление жизни, изменение образа жизни. Теперь это не просто человек, теперь это пациент, который задумался о своем здоровье. И вот уже правильное питание, режим дня, режим питания. Никакого алкоголя. А значит нет пьяного застолья, траты лишних нервов. Врач в поликлинике нашел заболевания по мелочи, подлатал чуток, энергии добавилось. Пациент сам решил взяться за себя, по утрам бегает. Два раза в неделю - йога. Задумался о смысле жизни, поставил цель, добивается. Стал помогать родным, а те шлют молитвы о его здоровье. От общения с близкими друзьями радости в жизни больше появилось. На работе зауважали.
Понимаете, к чему клоню?
СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ.
Не хватает только "последней капли", препарата, который помог бы клеткам печени работать лучше, быть более защищенными против вируса, увеличил эффективность регенерации печении, снизил развитие фиброза. И тут то на сцену выходит один из гепатопротекторов. Какой? Да фиг его знает. Один из 400 :) Может протефлазид, может препараты силимаринового ряда, может даже химиогепатопротектор. И он ставит точку в этой партии - ПЦР-
Но так как условия для выздоровления создаются редко, то и случаи, когда гепатопротектор - это решающее звено, тоже встречаются нечасто.

К гепатопротекторам прибегают тогда, когда нет возможности лечиться, т.е. целенаправленно работать на искоренение инфекции, а надо снизить скорость разрушения печени. Тогда принимают гепатопротекторы.
Гепатопротекторы также принимают тогда, когда лечение не дает гарантии и есть желание максимально повысить эффективность. На этом форуме есть те, кто принимал данный препарат, но в составе другого лечения.

В остальных случаях надо лечиться. Т.е. принимать те действия, которые приведут к избавлению от вируса.
Противовирусная терапия интерферонами не дает вирусам размножаться, и они тупо дохнут.
Биоэнергетика (например так мной любимая Рэйки) ищет истинные причины заболевания и устраняет их.
Наноизомерная гомеопатия, которой на этом форуме занимается Гепатоаналитик, ищет слабые места в организме, через которые уходят силы, латает их и обновленный организм сам давит вирус.
Криомелт - это многокомпонентный (за счет того что мед сам по себе многокомпонентен) информационный препарат, работающий по принципу анекдота "из шести стволов, да по целой стае" находит неисправности в иммунной системе, активизирует ее, и она добивает вирус.

Как говорил Альф из одноименного сериала, "овощи - это не еда, это то что к еде", так и я скажу - "моногепатопротекторы - это не лечение, это то что к лечению".
Аватара пользователя
Homer
Site Admin
 
Сообщения: 2662
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:49
Откуда: Липецк

Re: Протефлазид

Сообщение Анастасия » 18 окт 2009, 23:49

СПАСИБО АЛЕКСАНДР ВЫ ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК С ВАМИ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО РАЗГОВАРИВАТЬ :D
лишнее враг необходимого
Анастасия
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 окт 2009, 00:22
Откуда: москва

Re: Протефлазид

Сообщение Анастасия » 18 окт 2009, 23:53

Скажите пожалуйста как попасть в группу РЕЙКИ :)
лишнее враг необходимого
Анастасия
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 окт 2009, 00:22
Откуда: москва

Re: Протефлазид

Сообщение Homer » 19 окт 2009, 00:13

настя михайловская писал(а):Скажите пожалуйста как попасть в группу РЕЙКИ :)
Проект закончился.
А почему Вы спрашиваете, Вас же приняли уже в другую группу...
Аватара пользователя
Homer
Site Admin
 
Сообщения: 2662
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:49
Откуда: Липецк

Re: Протефлазид

Сообщение Анастасия » 23 окт 2009, 19:04

интересно узнать как вообще это работает поговорить со специалистами узнать Ваше мнение уважаемый Александр Вы на редкость информированы по всем задаваемым Вам вопросам даете краткий и исчерпывающий ответ а также мне нравиться Ваше чувство юмора помоему этого достаточно :D
лишнее враг необходимого
Анастасия
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 окт 2009, 00:22
Откуда: москва

Re: Протефлазид

Сообщение Homer » 23 окт 2009, 20:15

Анастасия писал(а):интересно узнать как вообще это работает
"Это" - это что?
Аватара пользователя
Homer
Site Admin
 
Сообщения: 2662
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:49
Откуда: Липецк

Re: Протефлазид

Сообщение Анастасия » 23 окт 2009, 22:58

это это рейка :)
лишнее враг необходимого
Анастасия
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 окт 2009, 00:22
Откуда: москва

Re: Протефлазид

Сообщение Homer » 24 окт 2009, 18:34

Как работает Рэйки - не знает никто.
А полную инфомвцию можно получить на центральном сайте альтернативного Рэйки lightplanet.org
Аватара пользователя
Homer
Site Admin
 
Сообщения: 2662
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 16:49
Откуда: Липецк


Вернуться в Что официальненького?

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron